Ferdigpakkede insolvensprossesser

- Utvalgte "pre-pack-modeller"

/Documents/kjerka-300.jpg

Kjerka, Institutt for privatrett, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johans gt. 47, Oslo

20.02.2018 15:00 - 17:00

Institutt for privatrett og Konkursrådet har gleden av å invitere til ettermiddagsseminar om ferdigpakkede insolvensprossesser. Seminaret er åpent for alle interesserte, men krever påmelding grunnet et begrenset antall plasser.

Meld deg på

Om temaet

Instituttet for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo, avholder i samarbeid med Konkursrådet et seminar om «pre-pack» («ferdigpakkede insolvensprosesser»).

Seminaret vil presentere muligheter og utfordringer knyttet til bruk av noen utvalgte «pre-pack-modeller», herunder spørsmål om norsk anerkjennelse av utenlandske løsninger.

Seminaret vil belyse forholdet mellom insolvensrett og selskapsrett i «ferdigpakkede insolvensprosesser», herunder spørsmål knyttet til beslutningsprosessen og bruk av selskapsrettslige verktøy for kapital- og strukturendringer, samt mer overordnede spørsmål knyttet til forholdet mellom eierne og kreditorene i disse prosessene.

Foredragsholdere

  • Stipendiat Marie Meling, Nordisk Institutt for Sjørett
  • Advokat Peter Bugge Hjort, BAHR