Fordypningskurs om yrkesskade i Oslo

/Global/JUS-kurs.jpg
8 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

12.04.2018 09:30 - 17:15

Her skal høyaktuelle temaer behandles i dybden. Kursdeltakerne vil få nærmere innsikt i utvalgte temaer, nærmere presentert i programmet.

Meld deg på

Hva lærer du?

Dette fordypningskurset i yrkesskade behandler utvalgte og høyaktuelle temaer i dybden. Gjennom et dagskurs vil temaer som rekkevidden av arbeidstakerbegrepet, det avdempede ulykkesbegrepet, HTA og yrkesskade, bli behandlet i dybden. Det er også lagt inn et foredrag med medisinsk tema. Kurset er spesielt rettet mot deltakere som innehar en grunnforståelse og som ønsker en fordypning på feltet. Kurset ble veldig godt mottatt (score 5.4 av 6.0) sist det ble avholdt (dog med noen andre temaer) i 2015. Denne gangen settes kurset opp både i Oslo og i Bergen. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, advokatfullmektiger, jurister, dommere, og andre som arbeider med problemstillinger tilknyttet yrkesskade.