Foreldrefremmedgjøring

Hva er det og hva kan vi gjøre med det?

/PageFiles/17789/foreldrefremmedgj%c3%b8ring.jpg

Konferansesenteret Høyres hus,Stortingsgata 20 OSLO

29.08.2018 08:15 - 16:00

Meld deg på her

Dette er det tredje seminaret i en temarekke med aktuelle problemstillinger for aktører som jobber med saker etter barneloven. Det er et satellittseminar fra det tilsvarende seminaret i Stockholm uken før. Seminaret vil foregå på norsk og engelsk.

Etter europeiske menneskerettigheter og Barnekonvensjonen er «barnas beste» et førende prinsipp for barne- og familiepolitikk og for barne- og barnevernsrett. Barnas beste skal sikre alle barn rett til familieliv og samtidig retten til privatliv. Noen ganger kan dette være hensyn som står i motstrid til hverandre, og sosialtjenesten og rettslige instanser vil være konfrontert med et dilemma.

Barna kan på en side være gjenstand for skade fra en eller begge foreldre, men kan på en annen side være gjenstand for at én forelder, barnevernsmyndigheter, fosterforeldre eller terapeuter misbruker barnets tillit til å skape fiendebilder av den ene eller begge de biologiske foreldrene. Barna blir fanget i lojalitetskonflikter med stort skadepotensial for helse og personlig vekst. Dette har fått betegnelsen «foreldrefremmedgjøring».

Seminaret vil belyse fenomenet både fra et psykologisk og fra et juridisk perspektiv.

Det vil i etterkant søkes om å få kurset godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater og psykologer. De to første seminarene i kursrekken har fått slik godkjenning.