Forvaltningsrett - nyheter og ajourføring

Dette er årets kurs for deg som vil være oppdatert på ny lovgivning og rettspraksis! Vi behandler også enkelte aktuelle temaer mer i dybden.

6 juridiske timer

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

26.02.2019 09.00 - 16.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Som saksbehandler, rådgiver, utreder, advokat eller leder har du ikke bare behov for oppdateringer på dit spesielle fagfelt. Du trenger også å holde deg ajour med hva som har skjedd innen forvaltningsretten det siste året. Her kan du sikre deg at du får med deg både ny lovgivning, rettspraksis, Sivilombudsmannens uttalelser og annet relevant stoff, så du «kvalifiserer» din saksbehandling eller rådgivning på området.

I år går vi dessuten i dybden på temaet «Tilskuddsforvaltning og forvaltningsretten».

Det offentlige – både stat og kommune – tildeler hvert år milliarder av kroner i økonomiske tilskudd til private eller til andre offentlige organer. Tilskuddsforvaltningen er preget at liten grad av lovregulering. Området er ikke juss-fritt, men bakgrunnsretten kan være vanskelig tilgjengelig. Hvordan samvirker forvaltningsretten med regelverket for økonomiforvaltningen i staten? Regnes avgjørelser om tildeling av tilskudd alltid som enkeltvedtak? Kan det gjøres unntak fra klageretten i tilskuddssaker? Må regler og retningslinjer for tildeling av tilskudd fastsettes som forskrift? Hvor langt kan det ved tildelinger av tilskudd fastsettes vilkår, inkludert vilkår som sikrer kontroll med at tilskuddene går til formålet?

Grensen mellom tilskudd og offentlige anskaffelser er avgjørende for hvilke regler som gjelder, og dermed for hvilke krav som stilles til fremgangsmåte, utforming av tildelingen mv. Samtidig kan det være vanskelig å trekke grensen. På dette området står de EØS-rettslige kildene sentralt. På kurset gjennomgås forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser. Vi kommer dessuten inn på forholdet tildet EØS-rettslige regeleverket om offentlig støtte.