Forvaltningsrett - nyheter og ajourføring

Dette er årets kurs for deg som vil være oppdatert på ny lovgivning og rettspraksis! Vi behandler også enkelte aktuelle temaer mer i dybden.

6 juridiske timer

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, OSLO

13.02.2020 09.00 - 16.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Som saksbehandler, rådgiver, utreder, advokat eller leder har du ikke bare behov for oppdateringer på dit spesielle fagfelt. Du trenger også å holde deg ajour med hva som har skjedd innen forvaltningsretten det siste året. Her kan du sikre deg at du får med deg både ny lovgivning, rettspraksis, Sivilombudsmannens uttalelser og annet relevant stoff, så du "kvalifiserer" din saksbehandling eller rådgivning på området. I år går vi dessuten i dybden på temaet «God forvaltningsskikk og usaklig forskjellsbehandling ved lovanvendelse».