Frodypningskrus i erstatningsrett: hodeskader/hodetraumer

7 juridiske timer

Scandic St. Olavs plass, St. Olavs plass 1, OSLO

05.06.2019 09.30 - 16.35

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Dette kurset i lettere hodeskader behandler utvalgte og høyaktuelle temaer i dybden. Gjennom et dagskurs vil en rekke medisinske temaer behandles, slik som; årsaksvurderingen ved lettere hodeskader, den nevropsykologiske vurderingen, funksjonsvurderingen ved lettere hodeskader og det vil bli gitt det medisinske perspektivet på invaliditetsfastsettelsen. Kurset er spesielt rettet mot deltakere som innehar en grunnforståelse og som ønsker en fordypning på feltet.