Frokostkurs - en gjennomgang av ny forvaltingslov

Forvaltningsloven har behov for en oppdatering på grunn av store endringer forvaltningsmessig og internasjonalt. I lovforslaget har det blant annet kommet forslag på endringer i innsyn i dokumenter, taushetsplikten, klageregler og digitalisering. Sekretariatsleder av forvaltningslovutvalget, Marius Stub, vil redegjøre for de største endringene lovutvalget har skissert frem.

2 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

29.10.2019 08.00 - 10.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Forvaltningsloven var ved sin vedtakelse den første norske loven med alminnelige krav til forvaltningens saksbehandling. Forvaltningsloven skal ivareta borgernes og private virksomheters rettssikkerhet, gi forvaltningens avgjørelser legitimitet og bidra til at borgerne og privat virksomhet har tillit til forvaltningen. Det har imidlertid skjedd store endringer forvaltningsmessig og internasjonalt, som tilsa at det var behov for en oppdatering av loven. I lovforslaget har det blant annet kommet forslag på endringer i innsyn i dokumenter, taushetsplikten, klageregler og digitalisering, bare å for å nevne noen. 

Sekretariatsleder av forvaltningslovutvalget, Marius Stub, skal redegjøre de største endringene som lovutvalget har skissert frem. Det vil også være mulig å stille spørsmål til foreleser etter foredraget.