Frokostkurs: Former, farger og varemerker

På dette frokostkurset vil Julius Berg Kaasin (Legal Counsel i Stokke AS) redegjøre nærmere for de rettslige utgangspunktene ved varemerkebeskyttelse av produkters utseende, og nyere utvikling i rettspraksis.

2 juridiske timer

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

12.12.2018 08.00 - 10.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Varemerkebeskyttelse av et produkts utseende eller elementer av dette (form, farger og andre karakteristikker) er noe de fleste tilbydere av varer kan tenke seg. Adgangen til å registrere slike merker er imidlertid svært begrenset, og reiser tidvis kompliserte juridiske spørsmål, også i grensedragningen mot andre former for rettighetsbeskyttelse som opphavsrett og designrett.

Det blir en gjennomgang av de rettslige utgangspunktene ved varemerkebeskyttelse av produkters utseende, og nyere utvikling i rettspraksis. Kurset vil ha særlig fokus på kravet til særpreg for slike merker og forbudet mot å registrere merker som utelukkende består av en vares form, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi. I tillegg vil kurset fokusere på hvilken beskyttelse som faktisk oppnås ved varemerkeregistreringer, samt strategiske vurderinger ved beskyttelse av produkters utseende»