Frokostkurs i erstatning for kapitalinntekter i l ys av utbytte II dommen

2 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

06.12.2019 08.00 - 10.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kapitalinntekters erstatningsrettslige vern i lys av HR-2019-1969-A (EY-partnerdommen)

Spørsmålet om skadelidtes vern for tap i kapitalinntekter ved skade på ervervsevnen er omdiskutert og dels uavklart. I foredraget vil lagdommer dr. juris Bjarte Askeland oppsummere og analysere rettstilstanden i lys av den nylig avsagte Høyesterettsdommen