Frokostkurs: Juridiske konsekvenser når kunstig intelligens tar beslutninger

Kunstig intelligens er her for fullt. For å være en god rådgiver overfor oppdragsgiver og klient kan det være viktig å forstå hvordan kunstig intelligens (AI) fungerer, og hvilke juridiske problemstillinger som kan oppstå ved anskaffelse, bruk og når noe ikke går som forventet. Her får du en kort innføring i hva maskinlæring er, hvordan den lærer, og hvilke rettslige problemer som oppstår når man kjøper AI, og tar den i bruk.

2 juridiske timer

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

05.06.2019 08.00 - 10.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Her får du en grunnleggende innføring i de juridiske problemstillingene som oppstår når AI skal utvikles for å løse en kundes behov – og de problemstillingene som oppstår når kunden tar systemet i bruk for sine formål. Vi gjennomgår grunnprinsipper for hvordan definere databehov, og ser på hvem som faktisk eier dataene i en datastrøm som stammer fra ulike IoT-nettverk. Videre ser vi nærmere på hva som skjer når et selvlærende kunstig intelligens tar beslutninger på vegne av eieren, og hvem som har ansvaret når dette går galt. Underveis kommer vi inn på skillet mellom «augmented intelligence» og «artificial intelligence,» ekspertsystemer og nevrale nettverk, produktansvar og EU Parlamentets spørsmål ved om eksisterende erstatningsrett er tilstrekkelig til å plassere ansvar for skade voldt av autonome, selvlærende systemer.