Frokostseminar - Sikkerhet fra et internadvokatperspektiv

2 juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9,

29.10.2019 08.00 - 10.30

500,- for medlemmer i Advokatforeningen, 1000,- øvrige (ikke medlemmer i Advokatforeningen)

Meld deg på her

Velkommen
General Counsel / Juridisk direktør Per Anders Vaagenes, CGI Norge AS og medlem av internadvokatutvalget

Cyberangrepet på Norsk Hydro
Juridisk avdelings rolle og lessons learned.
Konsekvensene fra et personvern/GDPR ståsted - særlig om håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten og varsling til Datatilsynet. 
Lead Legal Counsel Norway (Advokat) Annette Sommer, Norsk Hydro ASA 
Advokat og Head of Data Privacy, Malin Tønseth, Norsk Hydro ASA

Hva krever den nye sikkerhetsloven av deg som internadvokat?
Den hurtige digitaliseringen gjør samfunnet stadig mer sårbart. Lovgiver og tilsynsmyndigheter møter denne trenden med stadig mer inngripende offentlig krav til informasjons- og cybersikkerhet. Sist ut er den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar 2019. Både offentlig virksomhet, sentrale aktører i utvalgte bransjer (olje- og gass-, finans, matforsyning mv) og de som leverer varer og tjenester til regulerte aktører må forholde seg til dette regelverket. Samtidig griper reguleringen inn i alt fra anskaffelser og IT-drift til HR og informasjonsflyten mellom ledelse og de ansatte.

Gjesti vil i sin presentasjon gjennomgå hva sikkerhetsloven er, hvilke virksomheter som står i fare for å bli regulert, hvilke krav den stiller til virksomheten, hvordan du oppfyller dem i praksis og hvilken rolle internadvokaten kan/bør ha i forbindelse med blant annet:

- utpeking av skjermingsverdige objekter/infrastruktur, informasjon og informasjonssystem;

- sikkerhetsledelse og kvalitetssikring av tiltak opp mot kravene i sikkerhetsloven.;

- risikobasert tilnærming og gjennomføring av risikovurderinger i praksis;

- sikkerhetsgraderte anskaffelser, varslingsplikt og interne rutiner og

- håndtering av tilsyn og sikkerhetsavvik.

Advokat og partner Jens C. Gjesti, Advokatfirma Kvale

Dørene åpner: 08.00. Det blir servert en enkel frokost.