Hvitvasking - Praktisk kurs for advokater - Oslo

Hvitvaskingsloven krever at advokatfirmaene har utarbeidet og vedtatt en virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner. Rutinene skal sikre at alle lovens plikter blir overholdt. Selv om du driver enkeltpersonforetak må alle advokatfirmaer ha skriftlig risikovurdering og interne rutiner tilpasset virksomheten.

5 juridiske timer / 1 etikktime

JUS Lab, Kristian Augusts gate 9, OSLO

07.11.2019 09.30 - 15.30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Hvitvaskingsloven krever at advokatfirmaene har utarbeidet og vedtatt en virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner. Rutinene skal sikre at alle lovens plikter blir overholdt. Selv om du driver enkeltpersonforetak må alle advokatfirmaer ha skriftlig risikovurdering og interne rutiner tilpasset virksomheten. 

Det viktige er at risikovurderingen og rutinene oppdateres i henhold til loven og holdes oppdatert. Her har alle virksomhetene et selvstendig ansvar. Loven bygger på en risikobasert tilnærming. Forenklede kundetiltak krever mer og det skal i langt flere tilfeller iverksettes forsterkede kundetiltak. Det vil også være sentralt at rutiner for internkontroll er på plass og kan dokumenteres.

Det er viktig at advokatene holder seg oppdatert på reglene og kravene som stilles etter lov og praksis.

På kurset vil fokus være nye krav og endringer etter at ny hvitvaskingslov trådte ikraft 15.oktober 2018. Blant annet hva som kreves av risikovurdering og rutiner, og hva endret anvendelseområde innebærer.

Kurset vil også ha en gjennomgang fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet med erfaringer fra avholdte tilsyn og ikke minst en gjennomgang av de forventninger Tilsynsrådet har til advokatenes implementering av regelverket i henhold til ny veileder fra Tilsynsrådet.

Kurset vil ha som siktemål at advokatene får god oversikt over når de er underlagt hvitvaskingsloven og hva som kreves av risikovurdering, rutiner og internkontroll.

Kursledere er senioradvokat Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Advokatfirma AS, og statsautorisert revisor Kjetil Andersen, Ernst & Young AS.