Hvitvasking

/Documents/juslogo.JPG
6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

26.10.2017 08:30 - 16:00

Det er en økende profesjonalisering av hvitvasking fra økonomisk kriminalitet, derunder bruk av mellomledd som revisorer og advokater. Unngå å bidra til plassering, tilsløring og integrering av utbytte fra straffbare handlinger - få oversikt over hvitvaskingsregelverket og hvordan dette skal etterleves.

Meld deg på

HVA LÆRER DU?

Kjenner du som advokat til når undersøkelser skal iverksettes og rapporteres?

I de senere år har man sett en økende profesjonalisering av hvitvaskingen, derunder bruk av mellomledd som revisorer og advokater, som kanskje uvitende bidrar i plassering, tilsløring og integrering av utbytte fra straffbare handlinger. Samtidig vet vi at rapporteringen fra nettopp disse grupper er lav.

Kriminell virksomhet har ofte økonomisk utbytte som mål. For å kunne nyttiggjøre seg utbytte trenger kriminelle å omdanne det til (tilsynelatende) legale midler. Hvitvasking er derfor en sentral forutsetning for svært mye annen kriminalitet

For å kunne etterleve hvitvaskingsregelverket kreves det kunnskap om regelverk og forhold som kan påvirke etterlevelsen, samt gode rutiner og praksiser internt i virksomheten. 

Etter endt kurs vil deltakerne

  • Ha kunnskap om de sentrale deler av hvitvaskingsregelverket
  • Ha informasjon om visse trender og metoder ved hvitvasking
  • Kjenne til sentrale risikofaktorer som kan påvirke etterlevelsen av regelverk og rutiner 
  • Ha økt bevissthet om faremomentene og hva som kan gjøres for å motvirke dem