Innføring i jordskifte

/PageFiles/16846/juskurs.jpg
10 juridiske timer

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, Hotellvegen, GARDERMOEN

16.01.2018 - 17.11.2017

Her får du en gjennomgang av både de prosessuelle og materielle bestemmelsene i jordskifteloven.

Meld deg på

Hva lærer du?

 

Jordskifteretten har utviklet seg fra å være en domstol for å løse tvister eller endre på uhensiktsmessige eiendoms- og bruksrettsforhold forhold i landbruket til å bli en særdomstol for å løse tvister eller endre eller organisere bruk av fast eiendom i både rurale og urbane området. Kurset gir en innføring i jordskifteloven av 2013. Kurset fokuserer både på de prosessuelle og materielle bestemmelsene i jordskifteloven.

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater, advokatfullmektiger, dommere og andre som trenger en innføring i jordskifteloven av 2013