Innføring i jordskifte

Her får du en gjennomgang av både de prosessuelle og materielle bestemmelsene i jordskifteloven.

10 juridiske timer / 10 eiendomstimer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

13.01.2020 09.30 - 14.01.2020 13.35

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Jordskifteretten har utviklet seg fra å være en domstol for å løse tvister eller endre på uhensiktsmessige eiendoms- og bruksrettsforhold forhold i landbruket til å bli en særdomstol for å løse tvister eller endre eller organisere bruk av fast eiendom i både rurale og urbane området. Kurset gir en innføring i jordskifteloven av 2013. Kurset fokuserer både på de prosessuelle og materielle bestemmelsene i jordskifteloven.