Internasjonal skatterett - nyheter og trender

7 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

27.03.2019 08.30 - 12.30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Internasjonale skatterettslige problemstillinger blir stadig mer aktuelt som følge av økt bevissthet hos selskapene om skatteplanlegging, men også et ønske om betaling av rett skatt til rett tid og til rett land. Dette forsterkes ved økt fokus på skattekontroller i en rekke land internasjonalt, men også utstrakt bruk av "skattekonkurranse" landene imellom. 

Kurset gir en oversikt over sentrale regelendringer og dommer de siste årene innenfor direkte skatt, herunder norske regler, norske og utenlandske dommer, nyheter innenfor EØS og EU, sentrale endringer i OECDs kommentarer, samt nye regler i enkelte av våre viktigste samarbeidsland. Kurset gir kunnskap om regler og trender som er sentrale for å kunne optimalisere etablering av virksomhet i utlandet fra et skatteperspektiv, men også for å identifisere og redusere risiko og fallgruver.