JUS-KURS: Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser

2 juridiske timer

Webinar

18.10.2021 09.00 - 11.00

Medlemmer: 1 500 NOK / Andre: 2 000 NOK

Les mer og meld deg på her

Patenter meddeles etter patentloven § 1 første ledd på «oppfinnelser» innenfor «ethvert teknisk område». Etter § 1 andre ledd er imidlertid «noe som bare utgjør ... programmer for datamaskiner» unntatt fra patenterbarhet. I praksis er det likevel i stor grad åpnet for patentering oppfinnelser som omfatter datamaskinprogrammer.

Målet med kurset er å gi en oversikt over mulighetene til og begrensningene i patentering av slike informasjons-teknologiske oppfinnelser i lys av nyere praksis fra Det europeiske patentverket.