Kollektiv arbeidsrett

/Global/JUS-kurs.jpg
6 juridiske timer

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 11, OSLO

16.04.2018 08:30 - 16:00

Arbeider du med kollektiv arbeidsrett? Her kan du sikre deg at du får med deg både nyheter i rettsutviklingen og annet relevant stoff – det du trenger for å holde deg oppdatert.

Meld deg på

Hva lærer du?

Kurset behandler sentrale teamer i den kollektive arbeidsretten, og er egnet som både en innføring i og oppdatering i faget. Kurset gir innledningvis en redegjørelse for grunntrekk og begreper i den kollektive arbeidsretten, for så å gi en oversikt over sentrale punkter i læren om tolkning av tariffavtaler i lys av nyere rettspraksis. Det gis en samlet oversikt over normene om fredsplikt og arbeidskamp. I tillegg vil det være en praktisk innføring og erfaringsutveksling i saksforberedelse og prosedyre for arbeidsretten - hva bør du passe på?

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, selvstendige advokater, dommere og andre som arbeider med kollektiv arbeidsrett.