Kurs for oppmenn/eksperter

Bruk av oppmann/ekspert er ofte en rask og rimelig måte å løse konflikt om enkeltstående forhold som krever særlig innsikt. På dette kurset får du de nødvendige verktøyene for å kunne tre inn i rollen som oppmann/ekspert.

12 juridiske timer

Fossekallen Konferansesenter, Vollsveien 13, Lysaker

19.10.2020 09.00 - 20.10.2020 16.00

Medlemmer: 5 000 NOK Andre: 6 500 NOK

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

I samarbeid med NITO, Tekna, Mekling.no, Standard Norge og Standard Online ønsker vi velkommen til et todagerskurs om mekling, konflikthåndtering og bruk av oppmann/ekspert.

Påmelding skjer via NITO: https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ingenior--og-teknologifag/kurs-for-oppmenn/

Vi har fått noen av de fremste ekspertene på dette området som innledere på kurset.

Bruk av oppmann/ekspert er en viktig rolle for å håndtere konflikter innen bygg og anlegg. Oppmann/ekspert har ofte teknisk bakgrunn, men jurister eller andre benyttes også avhengig av problemstilling og sakens omfang. Både begrepet «oppmann» og «ekspert» brukes, men felles for begge er at partene i en konflikt kan ønske å få en upartisk og faglig god vurdering av en tredjeperson slik at konflikten kan bli løst.

Kurset fokuserer på fire typiske roller for oppmann/ekspert:

• Ekspert/oppmann i enkeltsaker f.eks. for å klargjøre riktig eller gal utførelse

• Ekspert/oppmann som deltar i mekling som konflikthåndtering

• Meddommer i retten eller voldgift

• Deltaker i PRIME eller konfliktløsningsråd i større bygg- og anleggsprosjekter

I tillegg vil det bli redegjort for etikk og hvordan arbeidet med formidling av oppdrag er organisert. 

Kurset er praktisk rettet og etter endt kurs vil du sitte igjen med:

  • innsikt i rollen som oppmann/ekspert innenfor de fire hovedområdene
  • rammer og hensikt med ordningen
  • innføring i nødvendige «verktøy»
  • oversikt over regelverk
  • samarbeider med andre som arbeider med konflikthåndtering

Det er begrenset antall deltakere.

 Målsetting

Kurset skal gi deg kunnskap om hvordan du skal opptre i forhold til partene, hvordan du går frem i prosessen som ekspert/oppmann og hvilke utfordringer du kan møte som oppmann/ekspert.

I tillegg vil du få god oversikt over regelverket som regulerer denne type konflikthåndtering og kurset inneholder praktiske sjekklister («verktøykasse») i form av eksempler, beskrivelse av fremgangsmåter, maler o.l. Mye av kurset er praktisk rettet i form av case og rollespill.

Det er utarbeidet kvalitetssikrete lister over oppmenn/eksperter som benyttes av partene i bygg og anlegg sektoren. For å kunne stå på denne listen vil kurset være et av vurderingskriteriene.

Som avslutning på kurset vil noen av disse delta i en paneldebatt for å belyse rollen som oppmann/ekspert.

Les mer om rollen på mekling.no