Meklingsakademi i regi av Advokatforeningen og JUS

Mekling er en tids- og kostnadseffektiv tvisteløsningsmekanisme som sikrer et resultat alle parter kan leve godt med. Et stort antall saker som løses i retten burde vært løst utenrettslig, for eksempel gjennom mekling. Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i advokatbransjen og alle fullservice advokatfirmaer bør ha en sertifisert mekler!

38 juridiske timer / 2 etikktimer

Hotell Jeløy Radio, Kortbølgen 74, MOSS

06.11.2019 09.30 - 12.11.2019 17.00

Mled deg på her

HVA LÆRER DU?

Mekling er en tids- og kostnadseffektiv tvisteløsningsmekanisme som sikrer et resultat alle parter kan leve godt med. Et stort antall saker som løses i retten burde vært løst utenrettslig, for eksempel gjennom mekling. Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i advokatbransjen og alle fullservice advokatfirmaer bør ha en sertifisert mekler. 

Om utdanningen

Advokatforeningen ønsker å styrke meklingskompetansen til advokater. JUS har derfor utviklet en ny og utvidet meklingsutdanning som er tilpasset de nye kompetansekravene fra Advokatforeningen.

Som en del av utdanningen får deltakerne utdelt læremateriell som den enkelte må lese på forhånd. Utdanningen går over fem dager hvor deltakerne får et solid teoretisk grunnlag samtidig som det er lagt opp til utstrakt bruk av praktiske øvelser. Underveis jobber man i grupper a seks deltakere og hvor hver gruppe har en egen instruktør som gir veiledning. Den siste dagen evalueres alle deltakerne i en case-øvelse. For å bestå utdanningen, må resultatet på evalueringsdagen tilfredsstille de fastsatte kravene til utdanningen.