Menneskerettighets-seminaret 2019

Barn, menneskerettigheter og straff

6 juridiske timer og 1 etikktime

Ingeniørenes Hus - Kronprinsens gate 17, Oslo

11.04.2019 09.00 - 16.00

Pris: Kr. 1.200 for medlemmer/Kr. 1.600 for ikke-medlemmer.

Meld deg på

Program

08.30–09.00 Registrering og enkel servering

09.00–09.15 Åpning av menneskerettighetsseminaret 2019
Inga Bejer Engh, barneombud

09.15–10.00 Praksis fra EMD om barn i strafferettspleien
Arnfinn Bårdsen, dommer ved Den europeiske
menneskerettighetsdomstol

10.00–10.15 Pause

10.15–11.00 Menneskerettskonvensjonenes betydning for
straffereaksjoner mot barn
Erik Møse, høyesterettsdommer

11.00–11.45 Barn i Strafferettspleien: Barn, straff og grunnloven?
Mette Yvonne Larsen, advokat i Advokatfirma Larsen & Co

11.45–12.30 Lunsj

12.30–13.15 Isolasjon - et overblikk
Thomas Horn, advokat i Advokatfirmaet Schjødt

13.15–14.00 Sivilombudsmannen om bruk av tvang mot barn i institusjoner
Helga Fastrup Ervik, leder av Sivilombudsmannens
torturforebyggingsenhet og Mette Jansen Wannerstedt,
seniorrådgiver

14.00–14.15 Pause

14.15–15.00 Praktisk bistand til barn i strafferettspleien
Cecilia Dinardi, advokat i Advokatfirma Elden

15.00–15.45 IS-barna – vårt problem?
Reidar Hjermann, leder av Psykologforeningens
menneskerettighetsutvalg

15.45–16.00 Avslutning
Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen