Menneskerettighetsjuss: Praktisk ajourføringskurs i EMK-rett

RETT Delta på dagskurs om EMK-rett. Marius Emberland (Regjeringsadvokaten), Adele Matheson Mestad (NHRI) og David Magnus Myr (Europarådet) gir deg en god, faglig oppdatering.

/PageFiles/18107/juskurs.PNG
3 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

24.09.2018 08:30 - 12:00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

EMK representerer rammer men også muligheter for norske rettsanvendere, både i norske domstoler og ved bruk av klagemekanismen for Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Kurset er et praktisk ajourføringskurs, hvor hovedvekten legges på informasjon om siste års praksis om EMK fra norske domstoler, med hovedvekt på Høyesterett, og det siste årets avgjørelser fra EMD som har særlig betydning for norsk rett – både saker mot Norge og saker mot andre stater.

Prosedyren for å klage til EMD er dessuten skjerpet inn den senere tid, og den norske saksbehandlerstaben i Strasbourg er betydelig styrket. Kurset gir derfor også en praktisk innføring i klageinstituttet slik det nå praktiseres i Strasbourg.