Norsk kriminalpolitikk – hvor står vi og hvor skal vi? - også tilgjengelig på livestream

Advokatforeningen og Riksadvokaten inviterer til felles seminar om straff og norsk kriminalpolitikk.

3 juridiske timer

Litteraturhuset, Wergeland

04.04.2018 09.00 - 12.00

Medlemmer i Advokatforeningen som ønsker etterutdanningstimer må melde seg på ved å bruke påmeldingsskjemaet nedenfor.

Påmelding (for medlemmer)

Se livestream fra arrangementet her: https://www.youtube.com/channel/UCZaTodbz2Ncik4sm_zYR9CQ/live

Det er samspillet mellom fag og politikk som har gjort Norge ledende på strafferettspleie. Vi kan derfor vise til noen av de beste resultatene i verden på dette området. De siste tiårene har flere fagfolk og politikere gitt uttrykk for uenighet om utviklingen. Vi ønsker derfor en opplyst og ideologisk kriminalpolitisk debatt der både fagfolk og politikere deltar. Denne debatten må omfatte straffens begrunnelse og formål i norsk rett og oppgavefordelingen mellom Stortinget og Høyesterett når det gjelder straffutmåling. Dette seminaret er et bidrag til en slik debatt.

Seminaret gir 3 juridiske etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen.

Program:

09.00-09.30
Tanker om norsk kriminalpolitikk – hvor står vi?
Tor-Aksel Busch (riksadvokat) og Merete Smith (generalsekretær i Advokatforeningen)

09.30-10.00
Utviklingen av kriminalitet og straffenivået de siste 50 årene
Sverre Flaatten, Førsteamanuensis ved Politihøgskolen

10.00-10.30
Pause og enkel servering

10.30-11.00
Er den humane strafferettspleien truet av minstestraffer, normalstraffer og et stadig sterkere offerperspektiv?
Jørn Jacobsen, Forskergruppen for strafferett og straffeprosess, Universitet i Bergen

11.00-11.30
Strafferetten som politisk virkemiddel
Samtale: Knut Storberget (tidligere justisminister) og Sveinung Rotevatn (statssekretær), Kari Henriksen (stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet), Peter Christian Frølich (stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson, Høyre)

11.30-12.00
Oppsummering og veien videre

Seminaret gir 3 etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer. Det er gratis og åpent for alle, men medlemmer av Advokatforeningen som ønsker etterutdanningstimer må melde seg på ved å klikke på lenken til søknadsskjemaet ovenfor.

Arrangementets facebookside