Offentleglova

I tillegg til en ajourføringen dykker vi også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova.

7 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

13.05.2019 08.30 - 15.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Offentleglova skal sikre alle rett til innsyn i saksdokumenter i forvalningen. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskussjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet for enkeltpersoner eller næringsvirksomheter som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen. Grensene for innsyn oppleves ofte som vanskelige å trekke.

God kunnskap om bestemmelsene i loven er sentralt for jurister og andre på svært mange nivåer i forvaltningen. På kurset får du en ajourføring av rettsutviklingen. Vi dykker også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova. Forvaltningslovens opplysningsplikt er en gjenganger og vi stiller bl.a. spørsmålet: hvilke plikter har forvaltningen når de får en henvendelse fra journalister? hvor går den grensen?  Interessen for å få innsyn i varslingssaker og påfølgende granskinger opp mot ivaretakelse av enkeltpersonen det gjelder. Kurset vil gi muligheten til å stille forelesre spørsmål og diskutere sammen med andre deltakere.  

Hvis du trenger en mere grunnleggende innføring i offentleglova, kan vi anbefale vårt e-kurs. Sjekk vår hjemmeside for kurset.