Okkupasjonstidens høyesterett – en domstol i Quislings tjeneste?

Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

06.04.2019 14.00 - 15.30

Vårens tredje foredrag av HL-senterets og Universitetet i Oslos felles foredragsserie "Krig, okkupasjon og historisk arv". Temaet er okkupasjonstidens høyesterett – en domstol i Quislingstjeneste?
Foredragsholdere er professor Hans Petter Graver.
----------
Klarte domstoler og dommere å bevare sin uavhengighet under 2. verdenskrig?
Hvordan foregikk det politiske presset mot domstoler og nazifiseringen av rettsvesenet?

Hans Petter Graver tar et oppgjør med de nedarvede forestillingene om at domstolen var et politisk organ for NS. Dommere utnevnt av Nasjonal Samling opptrådte stort sett som helt ordinære dommere i en ordinær høyesterett.
----------
Hans Petter Graver er professor ved Universitetet i Oslo. De siste årene har han forsket på dommeres og domstolenes rolle i autoritære regimer, med hovedvekt på Europa i det tjuende århundre.