Paneldiskusjon om sondringen mellom innsatsforpliktelser og resultatforpliktelser

Velkommen til en paneldiskusjon som vil ta opp spørsmålene blant annet i forbindelse med entreprisekontrakter, kontrakter om industrileveranser og IT-kontrakter.

Institutt for privatrettens lokaler (Kjerka, Domus Media Vest, UiO)

01.06.2022 17.00 - 18.30

Ordstyrer: Giuditta Cordero-Moss (Universitetet i Oslo)

Paneldeltagere: Camilla Bråfelt (Schjødt), Herman Bruserud (Universitetet i Oslo), Ola Nisja (Wikborg Rein) og Amund Tørum (Universitetet i Oslo)

Påmeldingsfrist: Tirsdag 24. mai 2022

Meld deg på her

Det sondres stadig oftere mellom innsatsforpliktelser og resultatforpliktelser: Høyesterett betonte i sin avgjørelse om skapindeksfondene (HR-2020-475-A) at DnB hadde påtatt seg innsatsforpliktelser; AstraZeneca forklarte at de forsinkede vaksineleveransene til EU ikke utgjorde mislighold, fordi de «bare» hadde påtatt seg en innsatsforpliktelse.

Hva innebærer sondringen - utover en beskrivelse av forpliktelsens innhold?

Har den konsekvenser for ansvarsgrunnlaget? Er kontrollansvaret utelukket for innsatsforpliktelser?

Utgangspunktet for diskusjonen er en artikkel av Giuditta Cordero-Moss i Jussens Venner 4/21 s. 267-298: Er sondringen mellom innsats- og resultatforpliktelser nyttig?