På kryss og tvers for barnet

"På kryss og tvers for barnet" - kan vi sammen bidra til at foreldretvister løses til det beste for barnet?

Statens Park, fylkesmannens auditorium, Tønsberg

24.10.2019 09.00 - 15.00

Meld deg på her

Vestfold tingrett og familievernkontorene i Vestfold inviterer til en felles fagdag om foreldretvister. Vi ønsker å samle de ulike aktørene og fagområdene til en «på tvers»-dialog om hvordan barnas behov best kan ivaretas i foreldretvistsaker/meklinger. I tillegg til ansatte ved domstolen og familievernkontorene vil innlederne representere aktuelle advokater i kretsen, barneverntjenesten og sakkyndige med oppdrag for Vestfold tingrett. Disse vil dele sine respektive utsiktspunkt og erfaringer før de samles til paneldebatt ledet av sorenskriver i Vestfold tingrett, Jørn Holme.

Innledere er:

  • Anniken Holst - Hun var selv gjennom en foreldretvistsak som barn og representerer barneperspektivet
  • Kristin Hauan Wallentin - Psykologspesialist og mekler i familievernet
  • Camilla Berg Amundsen - Barneverntjenesten Larvik kommune
  • Merete S. Aune - Advokat innen barne- og familierett og mekler
  • Andrè S. Lauritzen - Advokat innen straffe-, barne- og familierett
  • Gunnar Ekeid - Psykologspesialist og barnefaglig
  • Ruth Ingrid Brønstad - Tingrettsdommer


Det er ingen kursavgift, det serveres enkel lunsj.
Det søkes om at seminaret godkjennes som vedlikeholdskurs for psykologer. Det vil utarbeides deltakerbevis som grunnlag for godkjenning av kurstimer for advokater.