Påbyggingskurs IT-rett: Verktøy for å lykkes

2 juridiske timer

Juristenes Utdanningssenter, Kristian Augusts gate 9, OSLO

23.04.2019 08.30 - 10.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Advokater, internjurister, dommere og andre som skal arbeide med i IT-rett bør kjenne til sentrale regelsystemer, de viktigste standardavtalene og særlige problemstillinger som skiller IT-rett fra andre rettsområder. Kurset vil ta for seg dette, og gi deg økt forståelse for problemstillingene som oppstår i grensesnittet mellom juss, teknikk og kommersielle forhold. Hvordan kontraherer du for suksess, hvordan holder du deg ute av rettssalen og hva gjør du om du havner der?

I dette andre kurset om IT-rett tar vi steget opp fra de grunnleggende begrepene og konseptene berørt i  «Innføringskurs i IT-rett og det lokale stammespråket», men det er ingen forutsetning at innføringskurset først.