Personvern i praksis (reprisekurs)

7 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

31.10.2018 08.30 - 15.45

Skaff deg overblikk over de viktigste tingene du skal vite om personvern. Få «Personvernhåndboken» med deg hjem og ha et ekstra arbeidsverktøy når du skal håndtere personvern i praksis.

Meld deg på

Hva lærer du?

Dette er et intensivt og praktisk rettet kurs hvor du får konkret veiledning i metoder og tilnærming til håndtering av de vanligste problemstillingene på personvernområdet. Vi har et særlig fokus på hvilke tiltak som må på plass for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning som gjelder fra mai 2018.

Du får også et nyttig oppslagsverk med deg hjem i form av "Personvernhåndboken" (Gyldendal 2016). Her kan du finne flere eksempler og praktiske tips som du kan bruke når du skal planlegge eller løse oppgavene.

Når du er påmeldt kurset, kan du sende inn spørsmål som du ønsker belyst på kurset til personvernkurs@svw.no. Vi vil prioritere de spørsmål og problemstillinger som er av praktisk interesse for de fleste og ta dem med så langt tiden tillater det.

 

 Underpunktene i programmet er på samme måte en bruttoliste og vi tar forbehold om å tilpasse de konkrete underpunktene i forhold til innkomne spørsmål og den tiden som er til rådighet.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister og andre med arbeidsoppgaver knyttet til behandling av personopplysninger.

Fagområde

  • Personvern
  • Forvaltningsrett og statsrett
  • IKT-rett