Personvern i praksis

Skaff deg overblikk over de viktigste tingene du skal vite om personvern. Få «Personvernhåndboken» med deg hjem og ha et ekstra arbeidsverktøy når du skal håndtere personvern i praksis.

7 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

14.05.2019 08.30 - 15.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Vi har opdatert kurset personvern i praksis. Det er like relevant for deltakere som har deltatt på tidligere kurs. Dette er et intensivt og praktisk rettet kurs hvor du får konkret veiledning i metoder og tilnærming til håndtering av de vanligste problemstillingene på personvernområdet. Vi har et særlig fokus på hvilke tiltak som må på plass for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning som ble gjennomført i norsk rett 20. juli 2018. Praktiske problemstillinger blir belyst med foreliggende veiledninger og den nyeste domstols- og tilsynspraksis.

Du får også et nyttig oppslagsverk med deg hjem i form av "Personvernhåndboken" (Gyldendal 2016). Her kan du finne flere eksempler og praktiske tips som du kan bruke når du skal planlegge eller løse oppgavene.

Når du er påmeldt kurset, kan du sende inn spørsmål som du ønsker belyst på kurset til personvernkurs@svw.no. Vi vil prioritere de spørsmål og problemstillinger som er av praktisk interesse for de fleste og ta dem med så langt tiden tillater det. 

Underpunktene i programmet er på samme måte en bruttoliste og vi tar forbehold om å tilpasse de konkrete underpunktene i forhold til innkomne spørsmål og den tiden som er til rådighet