Praktisk strafferett - forsvareroppgaver og roller

Et svært aktuelt innføringskurs for deg som er relativt ny i rollen som forsvarer. På kurset legges det vekt på sentrale og grunnleggende emner knyttet til det å jobbe i retten, bruk av sakkyndige og oppgaver i etterforskningsfasen.

6 juridiske timer / 1 etikktimer

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

11.04.2019 09.00 - 16.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?
Forsvarerrollen og de oppgavene en ny forsvarer møter krever kunnskap og ikke minst erfaringsformidling fra mer erfarne forsvarere. JUS ønsker å tilrettelegge for at nye forsvarere (og de med litt erfaring) kan få nødvendig kunnskap og praktisk innsikt fra mer erfarne forsvarere på oppgaver de vil møte. Kurset legger opp til en "best-practice"-tankegang knyttet til forsvarerrollen og de oppgaverne forsvareren møter fra klientmøte til hovedforhandling.