Profesjonell forhandlig - forhandlinger med flere parter

Hvem skal du forhandle med, når skal du forhandle og hva skal du forhandle om?

6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

14.05.2019 08.30 - 16.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Arveoppgjør, gjeldsforhandlinger, forliksforhandlinger med mulige regresskrav er bare noen av de mange forhandlingssituasjoner der du må forhandle med flere parter. Med flere parter øker kompleksiteten i forhandlingene. Det gjør behovet for gode analyseredskaper og forhandlingsferdigheter enda større. I slike situasjoner vil resultatene ofte bero på forhold som påvirkes lenge før forhandlingsmøtet begynner. Hvem skal du forhandle med, når skal du forhandle og hva skal du forhandle om?  

Dette høyst interaktive kurset trekker veksler på forhandlingsforskning fra psykologi og andre relevante akademiske fag, som formidles gjennom rollespill, praktiske oppgaver og andre former for erfaringsbasert læring. 

Etter endt kurs vil deltakerne:

  • Forstå grunnleggende trekk ved flerpartsforhandlinger og hvordan du kan påvirke dem
  • Kjenne til hvordan koalisjoner dannes og hvordan man effektivt bygger og bryter koalisjoner
  • Ha trent seg i praktiske og realistiske forhandlingssituasjoner med flere parter.

Kursleder og den faglig «røde tråden» i alle kursene i profesjonell forhandling er Sverre Blandhol. Han vil trekke inn andre i forbindelse med temaer, gruppearbeid, fasilitering av øvelser mv.

Begrenset antall deltakere.

For å delta på kurset skal du ha gjennomført kurset «Profesjonell forhandling», «Strategiske forhandlinger» eller våre forhandlingskurs med lærekrefter fra Harvard. Hvis du har deltatt på kurs fra andre aktører kan du kontakte prosjektleder før eventuell påmelding. Vi ønsker å legge til rette for best mulig utbytte.