Profesjonell forhandling - Den gode forhandler

For å lykkes i forhandlinger må du bygge din strategi på riktige ambisjoner, forståelse av interesser og evne til å utvikle løsningsmuligheter. Dette kurset viser deg hvordan du gjør dette.

/PageFiles/18125/juskurs.PNG
14 juridiske timer

Clarion Collection Hotel Bastion, Skippergata 7, Oslo

27.08.2018 08:30 - 28.08.2018 16:00

HVA LÆRER DU?

Vi er alle forhandlere, men bare få av oss er virkelig gode. Forskningen viser at det er stor variasjon i forhandlingsresultater. De aller fleste kan forbedre seg. Mye står på spill. Mislykkes du, kan det bety tapte kontrakter, ulønnsomme prosjekter og brutte relasjoner. Lykkes du, kan du skape vekst og resultater samtidig som du vinner venner og styrker relasjoner.

Dette kurset er det første og mest grunnleggende i en rekke kurs som tilsammen gir deg en god plattform for å utvikle deg som profesjonell forhandler. Kurset kan stå alene eller suppleres med kursene under paraplyen «Profesjonell forhandling»: «Forhandlinger med flere parter» og «Vanskelige forhandlinger».

Ved å delta på dette kurset (læringsmål) vil du:

Tilegne deg et systematisk begrepsapparat for å forstå forhandlinger
Lære hvordan du setter konkrete mål og gjennomfører forhandlinger som fordeler verdier
Lære hvordan du utvider mulighetsrommet og skape løsninger som skaper verdier
Få forståelse for noen sentrale egenskaper som preger gode forhandlere og hva du selv kan gjøre for å tilegne deg dem.
Kursleder og den faglig «røde tråden» i alle kursene i profesjonell forhandling er Sverre Blandhol. Han vil trekke inn andre i forbindelse med temaer, gruppearbeid, fasilitering av øvelser mv.

Begrenset antall deltakere.