Profesjonell forhandling - vanskelige forhandlinger

Slik møter du harde taktikker og vanskelige motparter! Dette kurset gir deg en enkel og effektiv metode for å endre spillet fra en slitsom styrkeprøve i hvem som skal vinne, til et smidig samarbeid for å finne løsninger som gagner begge.

7 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 9, OSLO

28.11.2019 08.30 - 16.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Dette kurset gir deg  en enkel og effektiv metode for å endre spillet fra en slitsom styrkeprøve i hvem som skal vinne, til et smidig samarbeid for å finne løsninger som gagner begge. 

Har du opplevd motparter som stiller urimelige krav og nekter å fire? Har du investert store mentale og økonomiske ressurser i en langvarig forhandling, bare for å oppleve at motparten krever ytterligere innrømmelser av deg når du trodde avtalen var i havn? Har du blitt frustrert etter vanskelige og kompetitive forhandlinger og tenkt at det må finnes en bedre vei? Da er dette kurset for deg. 

For å delta på kurset skal du ha gjennomført kurset «Profesjonell forhandling», «Strategiske forhandlinger» eller våre forhandlingskurs med lærekrefter fra Harvard. Hvis du har deltatt på kurs fra andre aktører kan du kontakte prosjektleder før eventuell påmelding. Vi ønsker å legge til rette for best mulig utbytte.

I dette kurset tar vi for oss typiske trekk ved harde taktikker og krevende motparter i forhandlinger. Du blir kjent med effektive teknikker for å nøytralisere effekten av de vanligste tøffe taktikker og blir trent i en praktisk og virkningsfull sekstrinns strategi for å endre spillet fra konkurranse til samarbeid.  

Ved å delta på dette kurset (læringsmål) vil du: 

  • Kjenne de viktigste tøffe taktikker i forhandlinger  
  • Forstå grunnlaget for taktikkene som forutsetning for å møte dem effektivt 
  • Ha trent deg i en seks-trinns strategi for å endre spillet fra konkurranse til samarbeid.    

 Kursleder og den faglig "røde tråden" i alle kursene i profesjonell forhandling er Sverre Blandhol. Han vil trekke inn andre i forbindelse med temaer, gruppearbeid, fasilitering av øvelser mv.

Begrenset antall deltakere.