Regionale meklingsseminar for advokater og dommere - Oslo

Domstoladminstrasjonen og de lokale domstolene og JUS inviterer til halvdagseminar/kurs i mekling.

4 juridiske timer

Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

04.02.2020 11.45 - 16.00

Meld deg på her

God rettsmekling oppstår i samspill mellom parter, advokater og meklere. Mekling er et eget fag, og brukernes forventninger til dommere som meklere og advokater som rådgivere i mekling blir stadig høyere.

Kurset vil være en felles aktør samling for dommere og advokater hvor fokus vil være på rolle forståelse og rolleforventninger, samt praktiske grep for å lykkes med å skape gode meklinger. Dette vil være en møteplass hvor advokatene kan dele erfaringer og diskutere hvordan mekling kan bli bedre - for å  skape grunnlag for bedre meklinger. Advokatene vil møte mekling i større grad via domstolene og det å være forberedt på hvordan mekling best mulig bør gjennomføres, gjør også at klientens interesser kan ivaretas på en bedre måte. 

Øk din forståelse gjennom deling av erfaring og innspill og bli en bedre rådgiver i mekling.

Dommerne vil ha en sesjon før felles samlingen hvor de fokuserer på meklerrollen, og særlig på hvilke praktiske virkemidler  mekleren kan bruke når meklingen er i ferd med å stoppe opp.

Mer fullstendig program legges ut senere.