Regionale seminar - Samtaler med barn i foreldretvister

Lillestrøm

23.10.2019 10.00 - 16.00

Meld deg på her

I 2016 utarbeidet Domstoladministrasjonen (DA) en nasjonal veileder for foreldrevister, med etterfølgende lokale tverrfaglige seminar. I forlengelse av dette ble det høsten 2017 startet et arbeid med fokus på hvordan barn høres i foreldretvistene.
Våren 2018 ble det ferdigstilt et nettbasert refleksjonsgrunnlag for dommere som skal samtale med barn i disse sakene. Dette dannet grunnlag for seminaret som ble tilbudt høsten 2018.

Læringsutbytte:

  • Økt kunnskap om og refleksjon rundt hvordan samtale med barn i foreldretvister
  • Hvordan de ulike aktørene i en foreldretvist kan samarbeide og bidra til en god barnesamtale

Målgruppe:
Dommere
Advokater
Sakkyndige
Familievern

Seminarleder: Bente LaForce, tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett

Bidragsytere: Bente LaForce, tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett
Vigdis Sorteberg, psykologspesialist, sakkyndig og kliniker
Bidragsyterne har i samarbeid med DA utarbeidet et nettbasert refleksjonsgrunnlag for dommere som skal samtale med barn i foreldretvister som lanseres før sommeren 2018. Seminaret tar utgangspunkt i dette arbeidet.

Ved påmelding trengs navn, tittel, arbeidssted, e-post og hvilket seminar du ønsker å delta på. Det er ingen deltakeravgift.