Regionale seminarer - Hvordan tilrettelegge for barn som aktører i domstolene? Trondheim

Domstoladministrasjonen inviterer dommere, politijurister, ansatte i barnevernet, advokater og barnefaglige sakkyndige til regionale seminarer med tema Domstolsbehandling til barnets beste

Quality hotel Augustin i Trondheim

31.10.2019 10.00 - 16.00

Meld deg på her

Selve arbeidet har vært gjennomført av en tverrfaglig gruppe bestående av fem tingrettsdommere fra ulike domstoler, en barnefaglig sakkyndig (psykologspesialist), en politiadvokat, en advokat, en representant fra DA og en representant fra barnevernet (sosionom). Dette arbeidet har blant annet resultert i denne veilederen. Arbeidsgruppen har samarbeidet med proffene ved Forandringsfabrikken og i tillegg innhentet innspill fra andre aktører, som for eksempel Barneombudet.

Målgruppe

Dommere, politijurister, ansatte i barnevernet, advokater og barnefaglige sakkyndige

Læringsutbytte

  • Innsikt i arbeidsgruppens anbefalinger om domstolsbehandling til barnets beste i straffesaker, barnevernssaker og foreldretvist
  • Reflektere på tvers av fagmiljø rundt aktuelle problemstillinger
  • Knytte kontakter lokalt, bygge nettverk

Bidragsytere
Anita Jarvoll Hekneby, dommer i Kristiansand tingrett og Ingrid Stigum, dommer i Sør-Trøndelag tingrett


Påmelding

Frist for påmelding: 20. september 2019

Påmelding til Mari-Ann Fremstad i Domstoladministrasjonen på e-post mari-ann.fremstad@domstol.no.

Ved påmelding må vi ha navn, tittel, arbeidssted, e-post og hvilket seminar du ønsker å delta på.

Det er ingen deltakeravgift.