Velkommen til kurs i erstatningsrett!

Advokatforeningen Romerike krets og personskadegruppen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer til kurs i erstatningsrett.

3 Etterutdanningstimer

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, Storgata 36, 2000 Lillestrøm

23.05.2022 13.00 - 16.00

Pris: kr. 500,-

Kursholdere: nevrolog Einar Kinge, advokat Maja Simonsen, advokat Lena Jokstad Rydningen og advokat Thomas Christian Wangen

Påmeldingsfrist: Onsdag 18. mai 2022

Meld deg på her

Program:
kl. 12:45 – 13.00 Registrering, kaffe
kl. 13:00 – 13:45 Lette hodeskader fra et medisinsk perspektiv – nevrolog Einar Kinge
Traumer og akutte symptomer
Symptomutviklingen, post commotio syndrom og vurdering av medisinsk invaliditet
kl. 14:00 – 14:45 Lette hodeskader – advokat Maja Simonsen
Faktisk og rettslig årsakssammenheng ved lette hodeskader
Gjennomgang rettspraksis
kl. 15:00 – 15:30 Oppreisning ved hodeskader – advokat Lena Jokstad Rydningen
Dokumentasjon av skaden i straffesaken
Utmåling og oppreisningsnivåer
kl. 15:40 – 16:00 Forslag til ny forskrift om kapitaliseringsrente – advokat Thomas Christian Wangen
Hvordan ny kapitaliseringsrente vil påvirke erstatningsbeløpene
Forhandlinger og erstatningsoppgjør før forskriften trer i kraft