Rundebordsdiskusjoner for internadvokater

Internadvokatutvalget inviterer til rundebordsdiskusjoner for internadvokater med temaet Legal Risk Management.

3 etterutdanningstimer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo.

05.06.2019 14.00 - 17.00

500,- for medlemmer i Advokatforeningen 1500,- øvrige (ikke medlemmer i Advokatforeningen)

Meld deg på her

Vi får en kort innføring i hvordan en stor internasjonal organisasjon arbeider med Legal Risk Management. Deretter ser vi nærmere på begrepet for så å få en innføring i praktiske verktøy som kan benyttes ved risikostyring. Vi ser deretter i fellesskap på hvordan dette kan overføres til norske selskaper av ulike størrelse.

Om foredragsholderne:

Partner og advokat Arne Byberg I Advokatfirmaet Haavind deler av sine erfaringer fra sin tid i Hewlett Packard USA og Evry i Norge..

Professor Tobias Mahler, Norwegian Research Center for Computers and Law, Universitetet i Oslo (UiO). Han tok i 2010 en Phd ved UiO hvor temaet var Legal Risk Management – Developing and Evaluating Elements of a Method for Proactive Legal Analyses, With a Particular Focus on Contracts

Dørene åpner: 13.45 for registering.

Seminaret vil bestå av to deler, den første delen blir foredrag om legal risk management, den andre delen blir diskusjoner i grupper.

Program:

14.00 Velkommen
Juridisk direktør Christian Karde, i Kongsberg-gruppen og medlem i internadvokatutvalget.

14.05 – 14.35
Innledning: Hvordan håndteres risiko i et konsern?
Er det greit for internjuristene å definere noe som kommersiell risiko og slippe ballen…? Hvem er det egentlig som treffer beslutning om akseptabel kommersiell risiko, og hvordan trekker man grensen mellom «kommersiell» risiko og andre typer risiko i praksis? Litt om håndtering av kontraktsrisiko spesielt.

Arne Byberg, Advokatfirma Haavind

14.40-15.40
Hva er risikostyring og hvordan kan man bruke det?
- ISO 31000, en generell standard for risikostyring

- ISO/DIS 31022 Risk management -- Guidelines for the management of legal risk

- Bruk av risikostyring i en juridisk kontekst

- Terminologi: rettslig risiko, usikkerhet (rettslig og faktisk)

- Risikoanalyse av kontrakter

- Case eksempel

Professor Tobias Mahler, Norwegian Research Center for Computers and Law

15.45 – 16.45
Rundebordsdiskusjoner

De som sitter ved samme bord bruker 30 minutter til først å diskutere:

- Hvordan opplever deltakerne den beskrevne metodikken i lys av utfordringene de møter i sin respektive bedrift?

Deretter 30 minutter til å diskutere:

- (Hvordan) kan en mer systematisk risikostyring implementeres i min bedrift?

Internadvokatutvalgets medlemmer følger opp gruppearbeidet

16.45 – 17.00
Oppsummering i plenum ved Christian Karde

OBS: Begrenset antall plasser