Rolv Ryssdal-seminar 2015

FNs menneskerettslige traktatorganer og betydningen i norsk rett

Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

09.11.2015

Påmeldingsfrist 1. oktober

Påmelding

De årlige Ryssdal-seminarene minnes Rolv Ryssdal (1914-1988). Han sto i forgrunnen i norsk og senere internasjonalt rettsliv som justitiarius i Høyesterett, og deretter leder av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Ryssdal-seminaret ble første gang holdt i 2014 og er blitt en årlig begivenhet. Seminaret er primært rettet mot norske dommere, men også andre deltakere er velkomne.

Seminaret omhandler ulike temaer innenfor internasjonale menneskerettigheter og norsk rett. Det arrangeres av PluriCourts, i konsultasjon med en komité med representanter fra Høyesterett, Domstolsadministrasjonen, og Borgarting Lagmannsrett.

Det blir servert enkel lunsj, og seminaret avsluttes med tapas klokken 16.00.