Sakskostnader i forvaltningsretten

På dette kurset får du besvart spørsmål som: Når er det grunnlag for krav, hva omfatter kravet og hva bør du vite om fremgangsmåten ved fremsettelse av krav? Forholdet til bestemmelser i særlovgivningen og alminnelige erstatningsrettslige regler gjennomgås også.

4 juridiske timer

Clarion Hotel Admiral, Bergen, C. Sundtsgt 9-13, BERGEN

05.12.2019 09.45 - 14.30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Forvaltningsloven § 36 gir rett til å kreve sakskostnader fra forvaltningen der en part vinner frem med å få endret et vedtak til sin gunst. Praktiseringen av bestemmelsen har voldt vansker på en rekke punkter. Bestemmelsens innhold er utpenslet i en omfattende praksis fra Sivilombudsmannen og Justisdepartementets lovavdeling samt spredte rettsavgjørelser. På kurset dykker vi dypere i kildene. Når er det grunnlag for krav, hva omfatter kravet og hva bør du vite om fremgangsmåten ved fremsettelse av krav? Disse og andre praktisk viktige spørsmål blir besvart. Forholdet til bestemmelser i særlovgivningen og alminnelige erstatningsrettslige regler gjennomgås også. Vi ser dessuten nærmere på forholdet til tilgrensende regelsett om sakskostnader, herunder tvistelovens bestemmelser. 

Mot slutten av kurset er det satt av god tid til å stille spørsmål, som vil bli besvart av foredragsholderne. Deltakerne oppfordres til å sende spørsmål de ønsker belyst til arnulf.tverberg@jd.dep.no innen 29. november 2019.