Regionale seminar – Samtaler med barn i foreldretvister

Oslo

30.10.2019 10.00 - 16.00

Meld deg på her

I 2016 utarbeidet Domstoladministrasjonen (DA) en nasjonal veileder for foreldrevister, med etterfølgende lokale tverrfaglige seminar.
I forlengelse av dette ble det høsten 2017 startet et arbeid med fokus på hvordan barn høres i foreldretvistene.
Våren 2018 ble det ferdigstilt et nettbasert refleksjonsgrunnlag for dommere som skal samtale med barn i disse sakene. Dette dannet grunnlag for seminaret som ble tilbudt høsten 2018 og som vi nå tilbyr 2 ekstra seminar av.
Målgruppen på disse to seminarene er de som ikke hadde anledning ved forrige gjennomføring, men det er selvfølgelig også åpent for andre.

Læringsutbytte

  • Økt kunnskap om og refleksjon rundt hvordan samtale med barn i foreldretvister
  • Hvordan de ulike aktørene i en foreldretvist kan samarbeide og bidra til en god barnesamtale

Bidragsytere
Bente LaForce, tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett og Vigdis Sorteberg, psykologspesialist, sakkyndig og kliniker.
De har i samarbeid med DA utarbeidet et nettbasert refleksjonsgrunnlag for dommere som skal samtale med barn i foreldretvister som ble lansert sommeren 2018. Seminaret tar utgangspunkt i dette arbeidet.

Maks 70 deltakere pr seminar.
Det er ingen deltakeravgift.
Ved påmelding trengs navn, tittel, arbeidssted, e-post og hvilket seminar du ønsker å delta på.