Seminar om private granskninger

Advokatforeningen inviterer til seminar om våre retningslinjer for private granskninger. Sentrale aktører vil møtes for å diskutere hvordan fremtidens retningslinjer bør se ut.

3 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

12.09.2019 08.30 - 12.00

Meld deg på her

Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger ble vedtatt i 2011. Det er viktig at retningslinjene følger samfunnsutviklingen. Derfor er tiden moden for en revisjon. Før arbeidet med revideringen iverksettes, ønsker Advokatforeningen å skape en møteplass der sentrale aktører sammen kan diskutere temaet og finne gode løsninger. Seminaret vil danne grunnlag for det videre arbeidet, og gir deltakerne en mulighet til å bidra med innspill.

Bruk av private granskninger har blitt mer utbredt, både blant selskaper og i offentlig sektor. Mange advokater bistår også enkeltpersoner som berøres direkte av granskninger. I kjølvannet av granskningene oppstår også debatter om granskernes objektivitet, måten granskninger gjennomføres på, kvaliteten på granskningsrapporter, utforming av mandat, ivaretakelse av grunnleggende rettsprinsipper, mv. Debatten viser at behovet for solide og gode retningslinjer er viktigere enn noensinne. Vi mener at gode og aktuelle retningslinjer bidrar til å sikre den tilliten advokaten er gitt som gransker, og håper så mange som mulig blir med for å legge til rette for reviderte og dagsaktuelle retningslinjer.

 

Program

08.30-08.40
Velkommen og innledning

Presentasjon ved Merete Smith fra Advokatforeningen og advokat Anne Helsingeng fra Advokatfirmaet Bull & Co

08.40-09.00
Hvordan oppleves det å være berørt part i en granskning

Presentasjon ved advokat Svein Aage Valen, Thommesen

09.00-10.15
Gjennomføring av privat granskninger – utfordringer og uklarheter med dagens retningslinjer

Utarbeidelse av mandat – hvilke forhold bør man være oppmerksom på og hva må med i mandatet, ved advokat Anne Helsingeng, Bull & Co

Kontradiksjon og verifikasjon – hvordan ivaretar man prinsippene i praksis, ved advokat Anders Stenbrenden, Kluge

Gjennomføring av intervju – praktiske problemstillinger (samtalene, innkalling, hvem kan man ha med?), ved advokat Elisabeth Roscher, Wikborg Rein

Innsyn i materiale (dokumentinnsyn) – hvordan behandles underlagsmateriale og hvordan bør man forholde seg til offentleglova, ved advokat Kristian Brandt, Hjort

Anonyme kilder – hvordan går man praktisk frem i saker med anonyme varslere, ved advokat Preben Haugmoen Mo, Føyen Torkildsen

10.15-10.30 Pause

10.30-10.50
Privat granskning sett fra påtalemyndigheten

Presentasjon ved kst. førstestatsadvokat og avdelingsleder Inge Svae-Grotli , Økokrim

10.50-11:05
Advokatens rolle i en privat granskning: Uavhengighet, tillit og integritet

Presentasjon ved advokat Georg Engebretsen, Wiersholm

11.05-11.45
Paneldebatt og innspill fra salen:

Kristian Brandt

Anders Stenbrenden

Elisabeth Roscher

Svein Aage Vaalen

Inge Svae-Grotli

11.45-12.00
Oppsummering og avslutning

ved advokat Preben Haugmoen Mo, Føyen Torkildsen