Sentrale emner i børs- og verdipapirett

/Documents/juslogo.JPG
7 juridiske timer

Oslo Børs, Tollbugata 2, OSLO

20.09.2017 08:30 - 16:15

Kurset gir deg en grundig oversikt over børs- og verdipapirretten. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslo Børs.

Meld deg på

HVA LÆRER DU?

Kurset gir en oversikt over det norske verdipapirmarkedet, infrastruktur, aktører og regelverk. Kurset tar for seg de mest sentrale temaene innenfor børs- og verdipapirrett som opptak til børsnotering, prospektplikt, adferdsregler, regelverk for børsnoterte selskaper, overtakelsestilbud med mer. Det vil også bli gjennomgått konkrete case.

Kurset er utarbeidet av fagutvalget i JUS i samarbeid med Oslo Børs.