Sentrale emner i helseretten

/PageFiles/16976/juslogo.jpg
6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

28.02.2018 08:45 - 15:45

Meld deg på

HVA LÆRER DU?

Helseretten er i løpende utvikling og mengden av juridiske problemstillinger er omfattende. Målet med dette kurset er å gi en oversikt over prinsipper, reguleringssystem og de viktigste rettigheter og plikter i sentrale helserettslige lover. dette gjelder pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og tjenestelovene for kommunens helse- og omsorgstjenester og spesialisthelstetjenesten.

 

HVEM PASSER KURSET FOR?

Målgruppen er jurister og advokater som ønsker en oversikt over helseretten og et innblikk i de viktigste emnene. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i helserett. Kurset passer også for deg som ikke er jurist og som ønsker et juridisk overblikk over dette rettsområdet.