Sivilprosess - gjennomføring av retssaker

Over tre samlinger i høst vil du få en praktisk innføring i arbeid med sivile rettssaker for domstolene. Kurset er særlig myntet på advokatfullmektiger og advokater uten mye prosedyreerfaring.

9 juridiske timer

Advokatfirmaet BAHR, Tjuvholmen alle 16, OSLO

04.12.2019 17.00 - 12.12.2019 20.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset gir en praktisk innføring i arbeid med sivile rettssaker for domstolene, og er særlig myntet på advokatfullmektiger og advokater uten særlig prosedyreerfaring. Kurset består dels av foredrag i praktiske emner og dels i gjennomføring av øvelser. Eksempler på de emner som kursdeltagerne gis innføring i, er bl.a. identifikasjon og presentasjon av partens hovedbudskap, organisering av arbeidet, kartlegging av faktum og sikring av opplysninger/bevis, tekniske saksforhold og sakkyndige vitner, vurdering av og råd til klient om sakens godhet, estimater og sakskostnader, disposisjoner og hjelpedokumenter, opptreden i retten og parts-/vitneavhør. I de praktiske øvelsene vil kursdeltagerne bli inndelt i grupper. Gruppene skal – med utgangspunkt i et konkret saksforhold – skrive skisse til stevning/tilsvar, holde et kort innledningsforedrag for enten saksøker/saksøkte samt gjennomføre vitneavhør. Foredragsholderne vil evaluere og gi tilbakemelding til gruppene på de praktiske øvelsene.