Sivilprosess - gjennomføring av rettssaker

Over tre samlinger i høst vil du få en praktisk innføring i arbeid med sivile rettssaker for domstolene. Kurset er særlig myntet på advokatfullmektiger og advokater uten mye prosedyreerfaring.

/PageFiles/18503/juskurs.PNG
9 juridiske timer

Advokatfirmaet BAHR, Tjuvholmen alle 16, OSLO

14.11.2018 17:00 - 22.11.2018 20:00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset gir en praktisk innføring i arbeid med sivile rettssaker for domstolene, og er særlig myntet på advokatfullmektiger og advokater uten særlig prosedyreerfaring. Det passer også for de som ikke er i retten så ofte. Kurset består dels av foredrag i praktiske emner og dels i gjennomføring av øvelser.

Eksempler på de emner som kursdeltagerne gis innføring i, er blant annet identifikasjon og presentasjon av partens hovedbudskap, organisering av arbeidet, kartlegging av faktum og sikring av opplysninger/bevis, tekniske saksforhold og sakkyndige vitner, vurdering av og råd til klient om sakens godhet, estimater og sakskostnader, disposisjoner og hjelpedokumenter, opptreden i retten og parts-/vitneavhør. I de praktiske øvelsene vil kursdeltagerne bli inndelt i grupper.

Gruppene skal – med utgangspunkt i et konkret saksforhold – skrive skisse til stevning/tilsvar, holde et kort innledningsforedrag for enten saksøker/saksøkte samt gjennomføre vitneavhør. Foredragsholderne vil evaluere og gi tilbakemelding til gruppene på de praktiske øvelsene.