Sjømat og rettssystemet

Det juridiske fakultet, arbeidsgruppen for matsystemrett ønsker hjertelig velkommen til workshopen «Sjømat og rettssystemet»

UiT - Auditorium 3, Teorifagsbygget Hus 6

06.12.2019 09.00 - 15.50

I. Generell del: Introduksjon til rettsområdet
Velkommen

Introduksjon til rettsområdet
Margherita Paola Poto, postdoktor, Jurfak

Det internasjonale rammeverket, del 1: Observations on Food Wastage
Jane Murungi, Lecturer, University of Nairobi, Kenya, Currently Guest Researcher,
Abo Akademie University (Institute for Human Rights), Turku, Finland

Det internasjonale rammeverket, del 2
Valentina De Gregorio, Migrant Network Communications Manager, Slow Food

Det internasjonale rammeverket, del 3:
Right to Food. Solutions to Food Waste
Lucia Polackova, Dr. jur., Ferrero S.r.l.

II. Innspill fra praksisfeltet
Innlegg nr. 1:
Gunn H. Knutsen, fagsjef miljø og helse, Sjømat Norge

Innlegg nr. 2 Matsvinnprosjektet,
Hilde Herland, kvalitetskoordinator, Lerøy Norway Seafoods.

Innlegg nr. 3 Begrensning av produksjonstap akvakultur
Kathrine Robertsen, driftsleder, Lerøy Aurora.

III. Innspill fra forskningsfeltet
Innlegg nr. 1
Paula Victoria Capodistrias, Matsentralen Norge

Innlegg nr. 2
Ana Karina Carvajal, SINTEF Ocean, Trondheim

Innlegg nr. 3
Edgar Henriksen, Nofima, Tromsø

Innlegg nr. 4
Runar Gjerp Solstad, Nofima, Tromsø

IV. Spesiell del: Rettslige mekanismer for å sikre at marine ressurser ikke går til spille eller forringes som menneskeføde ─ Muligheter og begrensninger.

Matloven
Hans Peder Hvide Bang, Oslo

Havressurslova
Vidar Landmark, ekspedisjonssjef, Oslo

Akvakulturloven
Halfdan Mellbye, advokat, Bergen

Fiskesalgslagsloven og forretningsvilkår
Gerd Kristoffersen, Norges Råfisklag, Tromsø

V. Veien videre
Refleksjoner og debatt