Troverdighetsvurderinger

/Documents/juslogo.JPG
6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

14.06.2017 08:30 - 16:00

Et spennende kurs for advokater, jurister, dommere, saksbehandlere og andre som foretar troverdighetsvurderinger. Hva bygger disse vurderingene på?

Meld deg på

Bevisbedømmelse er et tema som mange jurister utfordres på i sin juridiske praksis. Vurderinger av hva som er troverdige vitner, parter og forklaringer er noe av det viktigste i en slik bevisbedømmelse.

En troverdighetsvurdering står helt sentralt i saker om straff, utlendinger, barn og andre personfokuserte tvister. 

Hva bygger disse vurderingene på? Hvilke feilkilder og fordommer bør man unngå? Teamet er lite belyst under studiet, men er desto viktigere i det praktiske rettsliv. 


I dette kurset møter vi vitnepsykologer og andre forskere som blant annet har studert hvordan dommere og saksbehandlere i UDI bedømmer troverdighet. Vi får høre hvilke metoder for å avhøre voksne og barn som legger tilrette for for mest mulig riktig forklaringer.