UiA seminaret - JUSS 2019

eminaret arrangeres av Institutt for rettsvitenskap i samarbeid med Kristiansand tingrett, Advokatforeningen - Vest-Agder krets, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Kommuneadvokaten i Kristiansand og Politiet.

AUDITORIUM B2 003, UNIVERSITETET I AGDER, UNIVERSITETSVEIEN 25, KRISTIANSAND

11.10.2019 09.15 - 16.00

Seminaret er gratis

Meld deg på her

PROGRAM:

«Bærekraftig finans: reguleringen av grønne obligasjoner»
Advokatfullmektig Anne Katrine Sletbakk Ramstad

«Forsvarlig eldreomsorg og menneskerettigheter: hvordan beskytte og avveie rettighetene til liv, helse og autonomi?»
Professor Henriette Sinding Aasen

«Nytt i den nye arveloven»
Professor John Asland

«God forvaltningsskikk»
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger